Συνοπτικός Οδηγός Δημόσιας Πολιτικής

by: Γιάννης Ευσταθόπουλος & Σάντυ Λιακάκη


Ιούνιος 2019

Public Policy Guide

Πώς σχεδιάζουμε, εφαρμόζουμε και αξιολογούμε μια δημόσια πολιτική; Με ποιους δείκτες και στόχους παρακολουθούμε την υλοποίησή της; Πώς τίθενται οι προτεραιότητες και με ποια κριτήρια; Μεταξύ ποιων εναλλακτικών σεναρίων επιλέγουμε; Πώς υπερβαίνουμε ενδεχόμενες εμπλοκές ή προβλήματα στο κομβικό, για μια δημόσια πολιτική, στάδιο της εφαρμογής της; Σε αυτά και πολλά ακόμα κρίσιμα ερωτήματα καλείται να απαντήσει ο Συνοπτικός Οδηγός Δημόσιας Πολιτικής. Πρόκειται για ένα κείμενο συμβολής σε έναν ανοιχτό διάλογο για τις διαδικασίες με τις οποίες οικοδομούμε και διασφαλίζουμε εν τέλει τον δημόσιο χαρακτήρα της πολιτικής. Έναν διάλογο που στη χώρα μας ενίοτε διακρίνεται από στρεβλώσεις, παρανοήσεις και εντάσεις που θέτουν εν κινδύνω μια εμβληματική για τις δημόσιες πολιτικές έννοια: Την εμπιστοσύνη και συγκεκριμένα των πολιτών προς τους κρατικούς φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης δημοσίων πολιτικών.

Το εγχείρημα του Συνοπτικού Οδηγού Δημοσίων Πολιτικών δεν αγνοεί την ύπαρξη αντίστοιχων πρωτοβουλιών και συμβολών που έχουν προηγηθεί στη διοικητική πρακτική και την επιστημονική βιβλιογραφία. Αντίθετα, αντλεί και χτίζει επί αυτών, αναγνωρίζοντας τη σημασία για «συνέχεια» σε μια καθοριστική για τη δημοκρατία συζήτηση. Προσφέρει, συγχρόνως, ένα βήμα δημιουργικού διαλόγου για τις δημόσιες πολιτικές, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της συνοχής, διαφάνειας και αποτελεσματικότητάς τους.

Οδηγός των Γιάννη Ευσταθόπουλο* και Σάντυ Λιακάκη **
* Οικονομολόγου, ειδικού σε θέματα υπηρεσιών και οργανισμών κοινής ωφέλειας

** Πολιτικού Επιστήμονα, Διδάκτορα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ναντέρ (Παρίσι)
Download
Share
LinkedIn

public_policy_guide.png